Forum

Temat: Ludzie nie rodzą się z ideologią, ani z wiarą; one są im narzucone...

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 07:26

Trwa kampania wyborcza na prezydenta RP i padają różne słowa, nie zawsze wyważone w ferworze walki wyborczej o ten fotel do podpisywania ustaw, czyli tego, co rząd i sejm chce wdrożyć, nie zawsze powiedzmy to sobie szczerze, po myśli całego ludu.

No, ale tak jest w tej obecnej naszej "zdrowej" demokracji, że większość ma prawo narzucać coś mniejszości, a choćby to była mniejszość bardziej racjonalna i nowoczesna, chcąca iść z duchem postępowego czasu, a niekoniecznie tej dawnej zmurszałej i zatęchłej od niedorzecznej tradycji /jak u kanibalów czy łowców głów np./;
taka jest demokracja, o którą spora część narodu walczyła, i dlatego nie zawsze ze wszystkiego cały naród jest zadowolony. Trudno, widziały gały co brały.
W dodatku, nawet jeśli jakiś polityk ma dobre nawet intencje, lecz chlapnie czasem coś tam niezgrabnego, że wywoła tym wrzawę na cały świat - no, wtedy to już owa demokracja bardziej przypomina im totalitaryzm, niż ją samą.

I tak też się stało podczas mityngu wyborczego jednego z kandydatów na prezydenta, który powiedział był o ludziach tzw. LGBT, czyli tak ogólnie o innej niż ogół orientacji seksualnej, iż, tu cytuję:

"LGBT to nie ludzie, a to jest po prostu ideologia"
W sobotę na spotkaniu w Brzegu prezydent powiedział m.in., że:

"Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Wskazał, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. "To jest taki neobolszewizm" - stwierdził wówczas Duda." Koniec cytatu.
ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 07:36

I o co zatem ta wrzawa i oburzenie na te słowa kandydata?

A o to, że ten odsetek ludzi, naszych obywateli tego państwa o nazwie Polska - nie czuje się związana z żadną ideologią, która by ich wrobiła, mówiąc kolokwialnie, w tę inność orientacji seksualnej, bo uczyniła to Natura lub Bóg, jak kto chce, czyli Stwórca.

A że walczą o poszerzenie praw obywatelskich na równi z pozostałymi obywatelami, jak np. tymi, którzy związani węzłem małżeńskim mają prawo do dziedziczenia majątku - wspólnie tworzonego przez partnerów małżeńskich, czy też ich zgody na przeprowadzenie operacji na nie zawsze w pełni świadomym małżonku - partnerze życiowym - /tak strzelam, bo szczegółów nie znam o co tak naprawdę im idzie, ale coś tam kumam/ - no to już chyba nie ich wina, że im tego od razu nie dano, jak reszcie tzw. normalnych ludzi, a to już wina polityków i rządzących, w ich mniemaniu niesprawiedliwie.ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 07:44

To z tego powodu w oczach innych narodów, którzy mają z tymi żądaniami spokój , bo im to dali zawczasu, by nie przeciągać protestów i tworzenia przy tej okazji nomen omen ideologii LGBT - wychodzimy na nieokrzesanych dzikusów, a jeszcze dodatkowo na... mało chrześcijańskich, gdyż wychodzi z tego, że za mało lub wcale nie kochamy wszystkich bliźnich jednakowo, jak Bóg przykazał.

I to także z tego powodu mamy te ich publiczne manify, co nas tak urażają, z powodu szokujących i obscenicznych nieraz ich zachowań i ubiorów.
Bo - przeciągamy na maksa ich cierpliwość. A potem zamiast do siebie samych - to do nich mamy o to pretensje...


ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 07:50

Owszem, nie wszystko tam jest w tym ruchu/ideologii samej LGBT do końca w porządku i pogodzenia z naszym porządkiem moralnym, jak i odpowiedzialnością społeczną, jak np. ich oczekiwania na naszą, ogółu, zgodę na posiadanie dzieci, w tych niby małżeństwach, a de facto "małrzeństwach", dla odróżnienia. Myślę, że na takie coś nie jesteśmy jeszcze moralnie przygotowani... Głównie o dobro dzieci nam chodzi.


ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 07:53

No dobrze, wróćmy do tematu wątku: ludzie nie rodzą się z ideologią czy wiarą, bo są nam one później narzucone.

Nie zawsze przy naszej w dodatku pełnej świadomości, co może być najgorsze, acz ideologicznie przez uzurpatorów ideologii świetnie umotywowane; naszym dobrem zawsze.

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 08:02

Ludzie LGBT natomiast podobnie nie rodzą się z gotową ideologią, według którem mają potem żyć, lecz - z inną orientacją seksualną w stosunku do posiadanego ciała, po prostu, i za to NIE MOGĄ.

Z ideologią jest inaczej - przyswajamy ją sobie lub - jest nam ona narzucona; przez indoktrynację /nachalne wpajanie/ lub jeszcze gorzej - bez naszej świadomej zgody, by mieć już gotowy materiał do dalszej obróbki i wykorzystania...ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 08:08

To dlatego ludzie LGBT okazują swe święte oburzenie na fakt przyrównania ich z ideologią, jakby to z nią się urodzili, według niej, a nie, iż stała się ona jedynie, jako drugorzędna wobec odczucia ich płci - orężem do walki o równe prawa obywatelskie, równe społecznie traktowanie.

Pan Kandydat po prostu chlapnął, nie chcąc nikogo obrazić, ani mu zaszkodzić, chyba.ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 08:26

Oczywiście nie wiem czy mam rację broniąc tezy o słusznym chyba oburzeniu ludzi LGBT, czyli innej orientacji seksualnej w stosunku do swojego ciała - bowiem ci, w przeciwieństwie do kandydata zrównującego ich jakby z ideologią - nie wiążą tej swojej cechy inności z całą ideologią, w tym chęcią posiadanie dzieci, a tylko z innością biologiczną i wobec tego zawsze jako ludzi i normalnych obywateli tego państwa.

Każdemu zatem chodzi o coś innego, a jednocześnie o to samo, taki paradoks intencyjny: nikt nie miał zamiaru nikogo urazić, ale wyszło jak zawsze, czyli uczuciowo.

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 08:40

A to mogło wyniknąć z tego, że Pan Kandydat niepotrzebnie połączył i zrównał dwie najróżniejsze i jakże odlegle od siebie ideologie: komunistyczną i LGBT, mając zapewne na myśli cele i dążenia, a nie ten niezaprzeczalny fakt, iż nikt nie rodzi się, nie przychodzi na ten świat - z gotową ideologią, a jedynie ze SWYM CZŁOWIECZEŃSTWEM.

To później taka czy inna ideologia czyni z niego albo wielkiego człowieka, albo samo dno, bywa, że zepchniętego tam przez ludzi złych lub cwaniaków, którzy potrafili zawładnąć jego świadomością.

Narodzimy człowieka nie są determinowane żadną ideologią, a naturą i biologią, która wiadomo kto dla nas stworzył...

Tu nie ma niczyjej winy, bo nie ma wyboru, jest fakt i nic poza tym, żadna ideologia, ona dochodzi później, już albo z wyboru, albo jest nam narzucona.

Nie widzę powodu do przeprosin, każdy chciał dobrze, ale jak to bywa - każdy to odebrał po swojemu, czyli - demokratycznie, jak tego chciał.
ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 09:04

Powtórzmy raz jeszcze ten bulwersujący wielu cytat z kandydata, albowiem, jak się wydaje, była szansa, iż zostałoby to o wiele lepiej odebrane, gdyby nie przyrównał LGBT z ideologią komunistyczną, "jaką dzieciom wciskano", a z religijną np.:

"Próbuje się nam wmówić, że LGBT to ludzie, a to jest po prostu ideologia". Wskazał, że przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię, a dzisiaj próbuje się wciskać inną ideologię. "To jest taki neobolszewizm" - stwierdził /.../".

Dlatego lepiej, ponieważ tę "ideologię" wciska się dzieciom już w pełni za zgodą rodziców.
A to jest dla Pana Kandydata, oraz Jego zaplecze polityczne najważniejsze, ażeby to rodzice mieli decydować w jaki kierunku ma pójść wychowanie ich dzieci, np. Świadków Jehowy po ichniemu, a dzieci lewicowców także, jak i prawicowców, każdy po inszemu, a nie PAŃSTWOWEMU i dlatego nigdy nie będzie tu jedności i zgody w tym narodzie, bo każdy powie, że "sam sobie rzepkę skrobie", a państwo to tylko taki wybryk, polityków, a nie JEDNOLITEJ WSPÓLNOTY, O WSPÓLNYCH CELACH /pardon, ale nie tych co myśli "sygnalista - współczesny donosiciel agent tiwi.../ i dążeniach społecznych, a do tego potrzebne jest wychowanie państwowe, a nie rodzinne jedynie.
W rodzinie pijaczków tradycją będzie picie, a w rodzinie o tradycjach złodziejskich kradzież; w zamordystycznej rodzinie to samo, to jak ma wyglądać to wychowanie dla ZDROWEGO państwa - nas wszystkich? Chore?

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 09:17

O wychowaniu młodego pokolenia na przyszłych zdrowo i nowocześnie myślących obywateli nie mają decydować akurat staroświeccy rodzice, a postępowe świeckie państwo:
państwo ponad religijne i nie będące pod żadną inną presją takiej czy innej ideologii, prócz pomyślności Narodu.

Szanując przy tym PRYWATNY wybór każdego Obywatela co do takiej czy innej wiary, religii, a także ideologii, na swój PRYWATNY użytek, a nie powszechny, w dodatku jeszcze narzucany innym za pomocą totalitarnych polityków.

Podobnie ma być z LGBT-owcami: żadnych obscenicznych manif z powodu żądań by odstawali społecznie od innych, ale też bez ich egoistycznych żądań kosztem dobra dzieci np., czyli ich wstydu, wykluczenia, prowadzących do samobójstw.

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 09:31

Tak, o wiele lepiej by to było odebrane, gdyby porównane zostało z "ideologią" religijną, z uwagi na mocno zakorzenione tradycje - również "od dziecka wciskania jej ludziom.

Polacy są religijni, bo tak chcą i na to "wciskanie im od dziecka" się godzą. Na komusze nie za bardzo się godzili, dlatego dziś na samą myśl i przypomnienie im o tym się oburzają. To wielka różnica. I niemały błąd, takie przyrównanie ze strony Kandydata.
Da się naprawić, bo nie chciał nikogo obrazić, a uratować przyszłe pokolenia od złych wyborów, pod wpływem nachalnego i obscenicznego manifestowania ich obecności, co jest, jako się rzekło, po części winą samych polityków, odrzucających ad hoc ich prośby o sprawiedliwsze traktowanie społeczne.
Na nic innego i więcej LGBT nie mogą liczyć.


ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 09:47

Swoją droga to jest ciekawy ten wątek z owym "wychowaniem przez rodziców", czyli tak jak oni sobie chcą.

Otóż taki mi przyszło na myśl, że jak bym tak został mormonem, to mógłbym mieć nawet ze dwadzieścia żon...? /tak mieli, ale czy jeszcze?/.
Lub czyjaś córka jeśli by została Tybetanką z plemienia, gdzie kobiety mogą mieć i mają po czterech mężczyzn - to czy nasze państwo jest prawnie przygotowane na takowe dictum obyczajowe?

Czy też, pomimo deklaracji prawicowych polityków o wychowaniu wedle uznania rodziców - znowu wielkie zaskoczenie?

Dlatego uważam - wychowanie na przyszłych obywateli ma być JEDNOLITE, według wzorców naukowych, pedagogicznych, a najlepiej jeszcze laickich, a nie JAK SIĘ KOMU PODOBA.ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 17.06.2020; 10:59


Solidarni w naszej biedzie...

Taki wybryk "tona", po prostu
i nic poza tym, bez złości;
by państwo przejęło wychowanie
w duchu przyszłości, a nie przeszłości...

Wtedy będziemy krajem nowoczesnym
bez jurajskich ciągot, to pewne,
z tradycjami dinozaurów i pterodontów,
co też ważne dla nich były zapewne...

Być może i wtedy były "zboczki",
co wskakiwały jeden na drugiego
nie pytając o płeć wcale,
byle chuć zaspokojona, "bo to nic złego"...

Tak i medycy nam prawią,
by nie gromadzić energii za wiele, ba -
nawet o blokowaniu nie może być mowy,
gdyż z tego powstaje prawdziwa bomba!

No tak, ale to były zwierzaki,
czyli tacy jak my, co prawda,
aliści my mamy jeszcze rozum,
co prawdziwy kierunek niby nam da...

Lecz do niczego nam on przydatny,
gdy Natura psikusa komu sprawi
i wraz z mężem niewiastę w nim zrodzi,
lub na odwrót - a to juz nikogo nie bawi...

Męka i rozpacz dozgonna takiemu pisana,
nie wiadomo czym sobie na to zasłużył,
być może dużo wcześniej duch jego/jej -
boski porządek czymś zaburzył

i siegnął wbrew Naturze po to,
co nie im było przeznaczone,
byle nadużyć granic rozkoszy,
nie dbając, CO każdemu wyznaczone...?

A każdy odchył ma swoje przyczyny,
nie pamiętamy ich, lecz Natura nie zapomina;
wszystko w komputerze niebiańskim /u Boga/ zapisane;
przeginamy, a potem rzednie nam mina...

I nie czuj się lepszy, ty niby "normalny",
bo to i twoje przeżycie, niech zamilczą twe usta;
w każdym jesteśmy, jako jakby...
cząstka holograficznego lustra.

Nie żądaj tedy od ludzi za wiele.
gdyby ci karma/los twój garba dała -
nosić byś musiał/a twego nadużycia brzemię,
nic byś nie poradził/a i cicho siedział-a.

To się zastanów, LGBT-owcu,
czy nie żądasz za wiele od świata,
jesli ten świat, to my wszyscy... w tobie,
jako ta holograficzna poświata.

Dane jest Tobie dźwigać to brzemię,
z boskiego wyroku, co na nas został wydany;
a Ty go wykonujesz, sam się ofiarowałeś,
bądż zatem cierpliwy, a będziesz WYBRANY.

My zaś, pomni Twej ofiary -
wspomożemy cię w tej naszej wspólnej biedzie;
damy ci tyle, abyś był szczęśliwy,
każdemu się należy o ile przyzwoite życie wiedzie;

w granicach umiarkowania,
bez używek niszczących nasze ciała
bez folgowaniu zachciankom, wbrew Naturze,
bo Ona wszystko w granicach normy by chciała.

A norma, to NORMALNOŚĆ,
bez dewiacji i nadużyć,
byle zwierzęcej rozkoszy doznać,
a choćby nienaturalnie ją przeżyć.

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 18.06.2020; 10:25

Na podsumowanie.

A zatem wszelkie "wciskanie" kitu dzieciom -
bolszewizmem jest? No gadaj, kolo...
To od razu trza dać komuś w ucho prztyka,
po zadaniu takiego pytania:
czy zatem ta nowa historia, niczym ideolo -
w szkole dzieciom wciskana -
to też od bolszewika?...

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 18.06.2020; 10:31

...No, a ta religia -
od dziecka tamże uczona,
niczym teolo-ideolo
od dziecka do głów "wciskana"
pisane jakby patykiem na wodzie
prawdy czyjeś objawione -
to także od kogoś,
kto jest bolszewikiem?...

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 18.06.2020; 11:11

c.d.
Sam zastawiłeś, bracie Polaku,
na siebie sidła, niczym na borsuki -
kojarząc niezgrabnie te dwie
odległe sprawy: bolszewizmu i nauki...

Trzeba zatem zadać i to pytanie:
czy warto przywoływać mroczne duchy
ponurej przeszłości, by komuś dopiec
i ogłosić, że kompromis jest kruchy...?

Ależ ja też jestem za tym, że dzieci -
tylko w "normalnych rodzinach" mamy,
gdzie tata i mama. A nie tata i tata
lub... dwie mamy...

Lecz po co od razu
z bolszewizmem to łączyć?
Nie lepiej z cukrzycą lub...
innym kalectwem, zamiast jątrzyć?

Tacy również wiele odmówić sobie muszą,
by dożyć późnego wieku szczęśliwie;
a czy ta "inność" lub "insza orientacja" -
to nie podobna do kalectwa, ktoś powie?...

Kalectwo od Boga/losu pochodzi,
jest dane, powiedzmy to sobie szczerze,
o ile jesteśmy wierzący i ja jak słyszę,
że z bolszewizmu, to od razu mnie bierze...

Nie zastawiajmy na siebie sideł,
sami możemy się na nie nadziać,
jeśli kto nam wytknie błąd w myśleniu lub,
że przez nienawiść wolimy tak porównać,

urażając kogoś przy okazji,
kto także z naszej polskiej nacji,
lecz nie ze swej woli, a boskiej -
jest obywatelem o innej orientacji...
ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 18.06.2020; 11:22

Może ktoś by wolał w innej formie, niż klasycznej do bulu... bólu?
A, to proszę uprzejmie:


Na podsumowanie "bolszewizmu"...

A zatem wszelkie "wciskanie" kitu dzieciom -
bolszewizmem jest? No gadaj, kolo...
To od razu trza dać komuś w ucho prztyka,
po zadaniu takiego pytania:
czy zatem ta nowa historia, niczym ideolo -
w szkole dzieciom wciskana -
to też od bolszewika?...

...No, a ta religia -
od dziecka tamże uczona,
niczym teolo-ideolo
od dziecka do głów "wciskana"
pisane jakby na wodzie patykiem
prawdy czyjeś objawione -
to także od kogoś,
kto jest bolszewikiem?...

Sam zastawiłeś, bracie Polaku,
na siebie sidła, niczym na borsuki -
kojarząc niezgrabnie te dwie
odległe sprawy: bolszewizmu i nauki...
Trzeba zatem zadać i to pytanie:
czy warto przywoływać mroczne duchy
ponurej przeszłości, by komuś dopiec
i ogłosić, że kompromis jest kruchy...?

Ależ ja też jestem za tym, że dzieci -
tylko w "normalnych rodzinach" mamy,
gdzie tata i mama. A nie tata i tata
lub... dwie mamy...
Lecz po co od razu
z bolszewizmem to łączyć?
Nie lepiej z cukrzycą lub...
innym kalectwem, zamiast jątrzyć?

Tacy również wiele odmówić sobie muszą,
by dożyć późnego wieku szczęśliwie;
a czy ta "inność" lub "insza orientacja" -
to nie podobna do kalectwa, ktoś powie?...
Kalectwo od Boga/losu pochodzi,
jest dane, powiedzmy to sobie szczerze,
o ile jesteśmy wierzący i ja jak słyszę,
że z bolszewizmu, to od razu mnie bierze...

Nie zastawiajmy na siebie sideł,
sami możemy się na nie nadziać,
jeśli kto nam wytknie błąd w myśleniu lub,
że przez nienawiść wolimy tak porównać,
urażając kogoś przy okazji,
kto także z naszej polskiej nacji,
lecz nie ze swej woli, a boskiej -
jest obywatelem o innej orientacji...

ton

Niedaleko

Postów: 21721

Data: 18.06.2020; 11:38

...To by też było: belfer od historii albo, powiedzmy, ksiądz katecheta - to... bolszewiki,
hue hue hue...

Potracili by trzewiki...

/Z cyklu: Senior zgryźliwy./

PS:
Wracam do mojej obory,
tam prawdziwie wypoczywam,
jako starszy oborowy.
Tu się tylko wygłupiam.

W oborze od razy bym kopa
od konia zarobił,
takoż i osły uparte a duże -
uległe by się stały, wbrew swojej naturze...

Tak, że tylko tutaj mogę poświrować,
tam w oborze niemożebne,
a nieco humoru i złośliwości
nawet od zgreda dla zdrowia zawsze potrzebne.

Nowi klubowicze

matta

Pszczyna
w klubie od: 2024.02.17

michal97

Pszczyna
w klubie od: 2024.02.17

zbyzsek54

Żory
w klubie od: 2024.01.23

Marcin199

Warszawa
w klubie od: 2024.01.15

zrb

Pszczyna
w klubie od: 2024.01.08

fbtest

fghj
w klubie od: 2024.01.06

gemmy

california
w klubie od: 2024.01.06

harry123

abcd
w klubie od: 2024.01.06

Najaktywniejsi - forum

ton

Niedaleko
postów: 21721

pless1

Pszczyna
postów: 10306

leo68

Pszczyna
postów: 7557

Investor

Blisko,coraz bliżej!
postów: 7024

jasmin7

Pszczyna
postów: 5777

cirka

Pszczyna
postów: 4425

POnuryZniwiarz

Shangri-La
postów: 2873

Najaktywniejsi - komentarze

Yankee

Pszczyna
komentarzy: 3240

djhooligan

Pszczyna
komentarzy: 2389

Lanser

Pszczyna
komentarzy: 2207

cirka

Pszczyna
komentarzy: 1486

Gocha

pszczyna
komentarzy: 1104

mnb

Pszczyna
komentarzy: 1050

Buziak

sps
komentarzy: 768